Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

Biblioteka i Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono rozpoczęli realizację nowego projektu pt. "Smak tradycji - dziedzictwo kulinarne Gminy Luzino". Partnerami w realizacjitego projektu są Gminny Ośrodek Kultury i Hotel Czardasz w Luzinie. Pomoc finansową na realizację tego zadania otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach małych projektów dotyczących "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju"
. Działania rozpoczęte w grudniu 2013 roku zakończymy wydaniem luzińskiej książki kucharskiej jesienią 2014 roku.
Zadania projektowe będą obejmowały:
- utworzenie na stronie internetowej biblioteki bloga kulinarnego, na którym będą zamieszczane
  tradycyjne przepisy zebrane wśród mieszkańców Gminy Luzino
- przeprowadzenie wykładów o tematyce obrzędowej i kulinarnej Kaszub oraz sposobów nakrywania stołu
- organizację warsztatów kulinarnych w czterech porach roku obrzędowego na Kaszubach
- organizację warsztatów malarskich
- przeprowadzenie konkursu na "Przysmak Luzina"
- wydanie drukiem luzińskiej książki kucharskiej
1 / 2
Projekt - Kuchnia Luzińska
- zorganizowanie plenerowej imprezy pt. "Gotuj z nami Kaszubami" na podsumowanie projektu