Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

IMG 3843XIV Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych odbył się 11 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie,w którym udział brały :
1. Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie z przedstawieniem pt.,,Pokój Ludziom –- Pokój Światu". Grupę przygotowały Pani Eliza Bochenek-Nowakowska i Pani Krystyna Klein.
2. Świetlica integracyjna „Skrzydło Anioła" z przedstawieniem pt.,,Czas na miłość". Opiekunem grupy była Pani Lucyna Wirkus
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie z przedstawieniem pt.,,Stacja Człowiek". Grupę przygotowały Panie: Ewa Tempska, Aleksandra Szmagaj, Marzena Pienschke, Beata Skuza.
4. Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, wystąpiły dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa z przedstawieniem
pt. ,,Maleńka miłość". Grupę przygotowały Panie : Aleksandra Barzowska - Witko i Weronika Engelbrecht. Druga grupa zaprezentowała przedstawienie pt. ,,Narodził się Bóg – Człowiek".Grupę przygotowała Pani Barbara Klein.
5. Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie z przedstawieniem pt. ,,Światło". Grupę przygotowały Panie: Ewa Kotłowska i Barbara Klońska.
6. Szkoła Podstawowa w Wyszecinie z przedstawieniem pt. ,,Wśród Nocnej Ciszy". Grupę przygotowały Panie: Halina Jarzembińska i Anna Kurs.
Każdy z występujących zespołów otrzymał dyplom
oraz talon o wartości 200 złotych. Nauczyciele przygotowujący zespoły kolędnicze ze Szkół Gminy Luzino otrzymali specjalne podziękowanie.
W przeglądzie wyróżniono Stowarzyszenie - Świetlica Integracyjna ,,Skrzydło Anioła" za jasełka pt .,,Czas na miłość"

Występy zespołów oceniano w składzie:
1. Przewodniczący komisji – Pani Maria Krośnicka
2. Członek komisji –Pani Łucja Włodek- Jabłońska
3. Członek komisji – Pan Piotr Jędrzejczak
4. Członek komisji - Pani Marta Jędrzejczak