Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Pro Bono" rozpoczęło realizację projektu pt. "Apetyt Na Sztukę - Gmina Luzino w Malarstwie i Fotografii".Partnerami w realizacji projektu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Roppla, Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie oraz Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Barłominie. Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach małych projektów dotyczących "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".
Cele projektowe będą realizowane poprzez:
- plener malarski
- warsztaty malarskie
- poplenerową wystawę malarstwa
- spotkanie plenerowe "Piknik mistrzów na trawie"
- uliczny pokaz sztuki regionalnej
- wydanie albumu i pocztówek