Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

rajd 3majam

Godz. 15.00 zbiórka na parkingu przy ścieżce zdrowia

Dystans ok. 10 km

Jeżeli pogoda dopisze zaplanowano ognisko, gdzie będzie można przy okazji upiec kiełbaskę.

Zapisy w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie w godz. 8.00-16.00 lub telefonicznie pod numerem 58 678 05 52

Uwaga ! Dzieci biorące udział w rajdzie muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej.

GOK nie odpowiada za wszelkie szkody (majątkowe i na osobie) wyrządzone uczestnikom wycieczek
przez współuczestników lub osoby trzecie. Osoby biorące udział ubezpieczają się we własnym zakresie.

PRZYJEDŹ Z ELEMENTEM BIAŁO-CZERWONYM

                                                        ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ