Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie

zaprasza

dzieci i młodzież – mieszkańców gminy,
na spotkanie z najstarszymi mieszkańcami Luzina na temat:

„Tradycje Gminy Luzino w mojej pamięci".

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 roku o godzinie 11.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej im.Leona Roppla
w Luzinie, przy ul.Of.Stutthofu 56. Spotkanie jest organizowane w związku z realizowanym projektem „Odtworzenie dziedzictwa kulturowego – Perły Gminy Luzino".

Projekt jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 „Leader", działanie 413.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.