Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

unia

W niedzielę 07 września 2014 roku nad jeziorem w miejscowości Strzepcz zostały zorganizowane zawody sportowe w ramach projektu: „Bezpieczny na wodzie. Gmina Luzino 2014." w Gminie Luzino, dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4 „Leader", działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów", realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, we współpracy 70 Luzińskiej Harcerskiej Drużyny Wodnej oraz Gminy Linia. W ramach wydarzenia odbyły się pokazy drużyny ratowniczej WOPR Słupsk działającej w CSiR w Lęborku. Ratownicy pokazali różne techniki podejmowania człowieka z wody, omówili zasady korzystania z bezpiecznej kąpieli oraz ze sprzętu wodnego, a następnie osoby zainteresowane uczestniczyły w rywalizacji sportowej. Zorganizowane zostały konkurencje sportowe z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych, z gminy Luzino i Linia, takie jak: rzut rzutką ratowniczą, rzut rzutką piłkową, slalom na kajakach oraz wyścig na łódkach bez wioseł, wyścig, w czasie którego należało dobiec do kół ratunkowych, przejść przez koło ratunkowe, nałożyć kamizelkę asekuracyjną i przybiec na metę. Koło Gospodyń Wiejskich z Luzina dla wszystkich uczestników zawodów sportowych, przygotowało niespodziankę w formie poczęstunku, co było miłym zaskoczeniem. Wydarzenie było doskonałą formą aktywnego wypoczynku, sportu i zdrowego stylu życia. Uczestnicy zawodów sportowych dobrze się bawili, a udział w nich był bezpłatny.