Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

Znane są już wyniki 3-majowej ankiety. Młodzi Obywatele zdołali przepytać 68 osób, w tym 37 kobiet i 31 mężczyzn.Najliczniejszą grupą były osoby w przedziale wiekowym 26-40 lat, tj. 21 osób, kolejną grupą pod względem liczebności były osoby w przedziale wiekowym 41-59 lat, tj. 17 osób. Grupa osób w przedziale wiekowym 15-25 lat liczyła 10 osób, dzieci poniżej 15 roku życia- 12 osób oraz seniorzy powyżej 60 roku życia- 8 osób.Respondenci lubią swoją miejscowość szczególnie za krajobrazy, otaczający las i ścieżki turystyczne. Ponadto lubią Luzino za spokój i dobry kontakt z sąsiadami. Pojawiły się także wypowiedzi, że mieszkańcy cenią pracę strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej.Uczestnicy ankiety najbardziej lubią spędzać czas aktywnie. Najwięcej osób wskazało las, ścieżki turystyczne, ścieżki rowerowe oraz arboretum, jako miejsca, gdzie najczęściej odpoczywają w wolnych chwilach. Młodsi respondenci wymieniali następujące miejsca: place zabaw, Orlik, Hala Widowiskowo-Sportowa. Wśród wielu odpowiedzi pojawiała się biblioteka jako ulubione miejsce, jedna osoba wybrała Kościół.Niestety miejsc, których mieszkańcy nie lubią i które według nich należałoby zmienić jest dużo. Wymieniano m.in.: dzikie wysypiska na dworcu kolejowym i na obrzeżach lasu, brak przejścia dla pieszych w okolicach przedszkola (ul. Wilczka), dziury na ul. Długiej, zaniedbany park przy ulicy Młyńskiej, i nieestetyczna tablica informacyjna przy byłym cmentarzu ewangelickim na ulicy Młyńskiej, "urywające się" ścieżki rowerowe i wysokie krawężniki szczególnie w okolicach ośrodka zdrowia. Mieszkańcy skarżą się na kierowców, którzy nie ustępują pierwszeństwa na przejściach dla pieszych.Respondentom brakuje kawiarenki lub miejsca, gdzie mogliby spotkać się ze znajomymi, wypić kawę, zjeść ciastko. Wielu respondentów wskazywało, ze w ich miejscowości przydałby się basen, a także kino. Dzieci i młodzież marzą o skateparku. Starsze osoby wskazywały na niewystarczającą ilość ławek w miejscowości, szczególnie na trasie spacerowej w kierunku „Zielonego Dworu".Na podstawie powyższych wyników powstała mapa miejscowości Luzino, z wyróżnieniem miejsc lubianych, w których miejscowi chętnie spędzają czas oraz miejsc zaniedbanych, brudnych, które należałoby wyremontować lub zmienić.Jest to mapa online, utworzona na domenie google.maps (https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zLYlwevyfhVk.kpE6Tp8t4_Bw).