Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

 

 

 

 

Bilety do nabycia od dnia 7 listopada 2016 r.w:
GOK-u Luzino, GOSRiT-ie Luzino, parafiach na terenie Gminy Luzino.

Bilety w cenie :
40zł normalny, 20zł ulgowy (emeryci, renciści, dzieci i młodzież ucząca się
do 25-go roku życia). Dzieci do 5-go roku życia wstęp bezpłatny.
Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny 15zł osoba dorosła,10zł dziecko.