Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

 

Wieloletnią tradycją gminy Luzino są spotkania szkolnych grup teatralnych i zespołów kolędniczych, które odbywają się w szkołach na terenie gminy. W czasie dwudziestu lat istnienia wydarzenia blisko 3000 osób zaprezentowało już swoje umiejętności. W tegorocznej, jubileuszowej edycji wystąpiło 150 młodych aktorów.

W tym roku 11 stycznia XX Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych odbył się w Szkole Podstawowej im. Płk. Stanisława Dąbka w Sychowie. Swoje umiejętności aktorsko-muzyczne zaprezentowali uczniowie szkół z Barłomina, Kębłowa, Luzina, Sychowa i Wyszecina przedstawiając swoje interpretacje wydarzeń wokół narodzin Jezusa. Komisja w składzie: Monika Płomin, Karol Formela, Piotr Jędrzejczak dziękując za zaangażowanie, zarówno dzieci jak i nauczycieli, odniosła się do każdego zaprezentowanego spektaklu jednocześnie wyróżniając talenty części aktorów ze szkół w Luzinie i Sychowie oraz podkreśliła efekty prac opiekunów szkoły w Kębłowie, którzy przygotowali dzieci do inscenizacji. „Komisja konkursowa, w skład której weszli zarówno aktorzy, artyści plastycy, reżyserzy i twórcy teatrów jak i muzycy, wykonała wzorcową pracę szeroko, i pozytywnie, komentowaną przez uczestników wydarzenia. Jej skład dobierałem tak by odpowiadał na potrzebę oceny widowiska w pełnym spektrum, od reżyserii, adaptacji, poprzez ruch sceniczny, aż do przygotowania aktorskiego i wokalnego. Należy nadmienić, że komisja podjęła współpracę pro bono” powiedział Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rafał Płotka.

Na uwagę zasługuje wzorowa współpraca ze współorganizatorem przedsięwzięcia, SP w Sychowie, dzięki czemu było możliwe sprawne przeprowadzenie przeglądu. „Szczególne podziękowania należy przedłożyć Pani Dyrektor Władysławie Joskowskiej, która zadbała o jakość przygotowania obiektu i poczęstunek dla uczestników co przełożyło się na dobry odbiór całego przedsięwzięcia” mówi dyrektor GOK. Młodzi aktorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek, a dla szkół biorących udział w przedsięwzięciu przygotowano talony pieniężne.

Przegląd zakończył się odśpiewaniem kilku kolęd przy akompaniamencie Pań Zofii Meyer, Mirosławy Bobkowskiej i Marii Semak. Już nie możemy się doczekać kolejnego spotkania.

IMG 3955