Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

Uroczystości obchodów Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ojczyzny sprawowaną przez ks.prałata Zygfryda Leżańskiego w Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie, Po uroczystej Mszy Świętej nastąpił przemarsz w kierunku pomnika Powstańców i Wojaków, któremu towarzyszyły gminne władze na czele z Wójtem Gminy Luzino Jarosławem Wejer, Radą Gminy, kombatantami oraz zaproszonymi gośćmi i licznie przybyłą społecznością luzińską.W tym roku wśród gości obecna była Pani Nila Radke wnuczka Józefa Wilczka zasłużonego działacza okresu międzywojennego w  Luzinie , a zamordowanego 11. XI. 1939 w Piaśnicy . Przemarsz poprowadziła Orkiestra Dęta z Luzina na czele z dyrygentem Wojciechem Brzozowskim. W czasie uroczystości przemówienie wygłosił Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer .W obchodach wzięło udział kilkanaście pocztów sztandarowych: Harcerzy ZHP, Chóru Lutnia, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkół Podstawowych z terenu Gminy Luzino tj. : Barłomino, Kębłowo , Luzino, Sychowo oraz Gimnazjum. W trakcie uroczystości został odczytany apel poległych przez komendanta szczepu ZHP Luzino im. Żołnierzy Niezłomnych phm. Mariusza Kryża. W tym dniu swoje wieńce złożyli: Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych RP  por. Salomea Jamrożek, Antoni Pieper i Franciszk Bach , w imieniu szczepu Luzino ZHP jego komendant   phm. Mariusz Kryża, pracownicy Lasów Państwowych z nadleśniczym Mariuszem Kaliszewskim, wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Koszałka z przewodniczącym Komisji Oświaty Kultury Sportu Mieczysławem Brzeskim, Jan Schulz prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, Radna Powiatowa Genowefa Słowi i Radni Gminy Luzino. Gminne uroczystości Święta Niepodległości zostały poprowadzone w sposób podniosły i uroczysty przez kmdr ppor. Marka Pierzchałę. Na zakończenie Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie, zagrała kilka pieśni patriotycznych, a następnie odbyło się spotkanie w kameralnym gronie  luzińskich kombatantów z władzami gminy.IMG 2405