Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

Znane są już wyniki 3-majowej ankiety. Młodzi Obywatele zdołali przepytać 68 osób, w tym 37 kobiet i 31 mężczyzn.Najliczniejszą grupą były osoby w przedziale wiekowym 26-40 lat, tj. 21 osób, kolejną grupą pod względem liczebności były osoby w przedziale wiekowym 41-59 lat, tj. 17 osób. Grupa osób w przedziale wiekowym 15-25 lat liczyła 10 osób, dzieci poniżej 15 roku życia- 12 osób oraz seniorzy powyżej 60 roku życia- 8 osób.Respondenci lubią swoją miejscowość szczególnie za krajobrazy, otaczający las i ścieżki turystyczne. Ponadto lubią Luzino za spokój i dobry kontakt z sąsiadami. Pojawiły się także wypowiedzi, że mieszkańcy cenią pracę strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej.Uczestnicy ankiety najbardziej lubią spędzać czas aktywnie. Najwięcej osób wskazało las, ścieżki turystyczne, ścieżki rowerowe oraz arboretum, jako miejsca, gdzie najczęściej odpoczywają w wolnych chwilach. Młodsi respondenci wymieniali następujące miejsca: place zabaw, Orlik, Hala Widowiskowo-Sportowa. Wśród wielu odpowiedzi pojawiała się biblioteka jako ulubione miejsce, jedna osoba wybrała Kościół.Niestety miejsc, których mieszkańcy nie lubią i które według nich należałoby zmienić jest dużo. Wymieniano m.in.: dzikie wysypiska na dworcu kolejowym i na obrzeżach lasu, brak przejścia dla pieszych w okolicach przedszkola (ul. Wilczka), dziury na ul. Długiej, zaniedbany park przy ulicy Młyńskiej, i nieestetyczna tablica informacyjna przy byłym cmentarzu ewangelickim na ulicy Młyńskiej, "urywające się" ścieżki rowerowe i wysokie krawężniki szczególnie w okolicach ośrodka zdrowia. Mieszkańcy skarżą się na kierowców, którzy nie ustępują pierwszeństwa na przejściach dla pieszych.Respondentom brakuje kawiarenki lub miejsca, gdzie mogliby spotkać się ze znajomymi, wypić kawę, zjeść ciastko. Wielu respondentów wskazywało, ze w ich miejscowości przydałby się basen, a także kino. Dzieci i młodzież marzą o skateparku. Starsze osoby wskazywały na niewystarczającą ilość ławek w miejscowości, szczególnie na trasie spacerowej w kierunku „Zielonego Dworu".Na podstawie powyższych wyników powstała mapa miejscowości Luzino, z wyróżnieniem miejsc lubianych, w których miejscowi chętnie spędzają czas oraz miejsc zaniedbanych, brudnych, które należałoby wyremontować lub zmienić.Jest to mapa online, utworzona na domenie google.maps (https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zLYlwevyfhVk.kpE6Tp8t4_Bw).

 IMG 0948a

Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Młody Obywatel", prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundację BGK. Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz przekonanie mieszkańców, w szczególności młodzieży do aktywnego działania na rzecz rozwoju własnej miejscowości. W bibliotece powstały dwa zespoły młodych aktywistów. Jeden zespół pracuje w środy w czytelni GBP w Luzinie, nad problemem poprawy funkcjonalności wsi Luzino, drugi zespół spotyka się we wtorki w czytelni GBP w filii w Sychowie, jego praca polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu gry terenowej w miejscowości Sychowo. „Luzińska" grupa Młodych Obywateli w ramach prac projektowych powołała do życia Nieformalną Grupę Młodych (Talentów) Montownia Pomysłów. Na razie w skład grupy wchodzą wyłącznie uczestnicy programu, młodzi mają jednak nadzieję, że z czasem poszerzą swoje szeregi o innych pełnych pomysłów i inicjatywy ludzi.

Martyna jedna z uczestniczek: w ramach działalności grupy chcielibyśmy brać udział w warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, organizować spotkania dla młodzieży, np. karaoke, letnie kino, przeglądy artystyczne.... Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych do działania, szalonych młodych ludzi! Wyjdźcie z domu i działajcie, działajcie, działajcie! :)

Kolejną inicjatywą tej grupy było przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Luzina, w dniu 3 maja podczas rodzinnego rajdu rowerowego (zdjęcia w galerii). Akcję nazwano „Daj Głos..."- zmieniaj z nami Luzino na lepsze. Młodzi chcieli przekonać się, za co miejscowi lubią swoją miejscowość oraz czego im w niej brakuje, co chcieliby zmienić, poprawić, ulepszyć... Na podstawie wyników ankiety planują stworzyć mapę miejscowości oraz nanieść na nią wybrane przez mieszkańców ulubione i newralgiczne miejsca. Mapa ma stać się punktem wyjścia do kolejnych działań, jak mówią pomysłów jest dużo, chcemy posprzątać najbardziej zaśmiecone rejony, a także wyżyć się artystycznie w najbardziej charakterystycznych miejscach Luzina... Szczególne podziękowania składamy Gminnemu Ośrodkowi Kultury za możliwość przeprowadzenie ankiety podczas rajdu i zgodę na wykorzystanie materiału fotograficznego. Wyniki ankiety pojawią się na stronie biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury oraz fanpage'u Twoje-Luzino.pl na Facebooku.