Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

Uroczystości obchodów Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ojczyzny sprawowaną przez ks.prałata Zygfryda Leżańskiego w Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie, Po uroczystej Mszy Świętej nastąpił przemarsz w kierunku pomnika Powstańców i Wojaków, któremu towarzyszyły gminne władze na czele z Wójtem Gminy Luzino Jarosławem Wejer, Radą Gminy, kombatantami oraz zaproszonymi gośćmi i licznie przybyłą społecznością luzińską.W tym roku wśród gości obecna była Pani Nila Radke wnuczka Józefa Wilczka zasłużonego działacza okresu międzywojennego w  Luzinie , a zamordowanego 11. XI. 1939 w Piaśnicy . Przemarsz poprowadziła Orkiestra Dęta z Luzina na czele z dyrygentem Wojciechem Brzozowskim. W czasie uroczystości przemówienie wygłosił Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer .W obchodach wzięło udział kilkanaście pocztów sztandarowych: Harcerzy ZHP, Chóru Lutnia, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkół Podstawowych z terenu Gminy Luzino tj. : Barłomino, Kębłowo , Luzino, Sychowo oraz Gimnazjum. W trakcie uroczystości został odczytany apel poległych przez komendanta szczepu ZHP Luzino im. Żołnierzy Niezłomnych phm. Mariusza Kryża. W tym dniu swoje wieńce złożyli: Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych RP  por. Salomea Jamrożek, Antoni Pieper i Franciszk Bach , w imieniu szczepu Luzino ZHP jego komendant   phm. Mariusz Kryża, pracownicy Lasów Państwowych z nadleśniczym Mariuszem Kaliszewskim, wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Koszałka z przewodniczącym Komisji Oświaty Kultury Sportu Mieczysławem Brzeskim, Jan Schulz prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, Radna Powiatowa Genowefa Słowi i Radni Gminy Luzino. Gminne uroczystości Święta Niepodległości zostały poprowadzone w sposób podniosły i uroczysty przez kmdr ppor. Marka Pierzchałę. Na zakończenie Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie, zagrała kilka pieśni patriotycznych, a następnie odbyło się spotkanie w kameralnym gronie  luzińskich kombatantów z władzami gminy.IMG 2405

Konkurs  plastyczny z nagrodami  dla mieszkańców organizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Kaszubska Droga" pt. "Kaszubska Szopka Bożonarodzeniowa" - regulamin dostępny na stronie internetowej www.kaszubskadroga.pl

plakat na konkurs plastyczn szopka

 

21 29 09 2013

Dnia 29.09.2013 r. o godz. 13.15 w Kościele Parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie została odprawiona Msza św. w przypadającą w tym roku na:
330 rocznicę udziału Kaszubów w Odsieczy Wiedeńskiej i związanej z nią obroną chrześcijaństwa. 150 rocznicę Powstania Styczniowego oraz 90 rocznicę powstania w Luzinie Towarzystwa Powstańców i Wojaków którzy walczyli w obronie chrześcijaństwa i niepodległego bytu Państwa Polskiego. Kazanie wygłosił ks. prof. Jan Perszon. Po Mszy św. przemaszerowano pod Pomnik Powstańców i Wojaków, gdzie złożono kwiaty. Prelekcje wygłosił Piotr Szubarczyk. W uroczystości wraz z mieszkańcami brał udział poczet sztandarowy 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, harcerze ZHP szczepu im. Żołnierzy Niezłomnych ze Strzepcza i Lini, poczty sztandarowe Szkół Gminy Luzino, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, żołnierze z rekonstrukcji historycznej. Pod pomnikiem oraz w straży pożarnej zespół muzyczny z Pszczółek pod batutą Michała Olejnika zaśpiewał pieśni patriotyczne.

Autor artykułu: Piotr Dybowski.

W niedzielę, 1 września tradycyjnie odbyła się uroczystość związana z uczczeniem pamięci ofiar poległych w wyniku wybuchu II Wojny Światowej.

Dnia 22.06.2013 r. IPN podał komunikat, że w kwaterze "Ł" na Wojskowych Powązkach w Warszawie odnaleziono szczątki oficerów Wojska Polskiego.

W związku z tym wydarzeniem, dnia 1 września 2013 r. w Kościele Parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie o godz. 10.30 została odprawiona Msza Św. w intencji oficerów Wojska Polskiego:
majora Zygmunta Szendzielarza ps" Łupaszko"
majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"
oraz 7 pozostałych Żołnierzy wobec których komunistyczne władze w Polsce po 1945 roku dopuściły się zbrodni sądowej, a także tych którzy w trakcie II wojny światowej po jej zakończeniu walczyli o niepodległy byt Państwa Polskiego.

Obchody w Luzinie rozpoczęły się od Mszy Świętej , którą w intencji ofiar poległych za ojczyznę poprowadził ks. prałat Zygfryd Leżański. Podczas mszy świętej odśpiewano kilka pieśni patriotycznych. Uczestnicy uroczystości przed mszą przemaszerowali pod pomnik Powstańców i Wojaków przy ul. Kościelnej w Luzinie. W tym dniu swoje wieńce złożyli pod pomnikiem Powstańców i Wojaków – Wójt Gminy Luzino, Zarząd Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Szczep ZHP Luzino im. Żołnierzy Niezłomnych, przybyłe poczty sztandarowe tj.: 5 wileńskiej brygady AK mjr. "Łupaszki", szkół z Gminy Luzino, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Luzina, lokalni samorządowcy oraz pozostali przedstawiciele władz. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za oddanie hołdu w tym szczególnym dniu. 

 

1 wrzesnia 27

 

 

 

 

paint b

 

  

 

- gitara klasyczna - P. Langa (poniedziałki od 14 do 17, piątki od 15 do 17)

- saxhorn tenor - P. Wojciech Brzozowski ( piątki od 16 do 19 )

- pianino - P.Piotr Jędrzejczak (w poniedziałki i czwartki od 13 -do 18)

- język angielski - P.Sebastian Okrój (wtorki i czwartki od 15.45 - 18.45/20.30)

- zajęcia plastyczne - P.Grażyna Malak (środa od 15 - do 17)

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, szczegółowe informacje w GOKu lub pod tel. 58 678 05 52