Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Pro Bono" rozpoczęło realizację projektu pt. "Apetyt Na Sztukę - Gmina Luzino w Malarstwie i Fotografii".Partnerami w realizacji projektu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Roppla, Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie oraz Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Barłominie. Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach małych projektów dotyczących "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".
Cele projektowe będą realizowane poprzez:
- plener malarski
- warsztaty malarskie
- poplenerową wystawę malarstwa
- spotkanie plenerowe "Piknik mistrzów na trawie"
- uliczny pokaz sztuki regionalnej
- wydanie albumu i pocztówek

 ogoszeniem2 Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie realizuje projekt na nowe widowisko obrzędowe pt.,, Wesele Kaszubskie'', w którym występują mieszkańcy gminy Luzino.W dniu od 27 stycznia do 7 lutego 2014r.w godz. od godz.8.00 do godz.16.00 będą trwały zapisy dla osób dorosłych oraz młodzieży od 17 roku życia na warsztaty teatralne, muzyczne i taneczne.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury powoła komisję kwalifikacyjną w osobach specjalistów : muzyki-Piotr Jędrzejczak,reżyserii-Maria Krośnicka i choreografii.Po przeprowadzeniu weryfikacji zostanie zakwalifikowanych 25 osób, które będą szkolone z zakresu teatru, muzyki i tańca.